Verk

Liv Marie Skaare Baden og Katinka Brodin

Teater. Ungdom.

Utvikling av teaterforestilling med utgangspunkt i ungdoms opplevingar når foreldre skiljast: Forteljing, reint fysisk uttrykk, musikk og videoprojisering