Trillefolket

Teater Joker – Kari Ramnefjell, Haakon Strøm, Nils Petter Mørland, Ragnhild Gjems og Nils Petter Underland

Teater. 1. – 5. klasse.