Tormod Haugen

Karen Tømte

Litteraturformidling

Et litteraturformidlingsprosjekt for 4.-7. klasse som ønsker å åpne, aktualisere, synliggjøre og levendegjøre det rike forfatterskapet til avdøde forfatter Tormod Haugen. Prosjektet befinner seg i grenselandet mellom litteratur og scenekunst, og i likhet med Tormod Haugens bøker beveger det seg mellom fakta og fiksjon, mellom drøm og virkelighet. Rammene vil være klasserommet eller skolebiblioteket, og Haugens litteratur vil formidles og iscenesettes av skuespiller Karen Tømte.

I produksjonen møter elevene en fiktiv forfatter som jobber med en biografi om den avdøde forfatteren Tormod Haugen. Hun drives av et nært og personlig engasjement for hans livshistorie og selvfølgelig hans litterære univers. Forfatteren har hatt stor betydning i biografens liv. Hun ble født det året Haugens mest kjente bok Dagen som forsvant kom ut, hun lærte å lese det året han fikk H.C Andersen-prisen og hun mistet sin egen far samme år som Tormod Haugen døde. Hun prøver sitt beste på «å skrive» denne biografien foran klassen, men er stadig i tvil om hva som skal med. Hun fabulerer mellom ulike historier, ulike romaner og karakterer, og forsvinner til og med «inn i dem» – fiksjonen gjøres levende. Formidlingen vil i hovedsak fokusere på bøkene: Dagen som forsvant, Historien om Merkel, Slottet det Hvite, Tsarens juveler og eventuelt Synnadrøm og Nattfuglene.