Svanene over Irland

Kulturproduksjoner – Karen Høie, Svein Gundersen og Martine Lund Hoel

Teater.