Kamerarommet

Werner Anderson

Foto – camera obscura

Barn av i dag er stort sett kjent med fotografiet og tar mange bilder med sin mobiltelefon og sprer disse via sosiale medier. De er storforbrukere av billedmedier, men vet de hvordan fotografier oppstår og er de bevisste på hvordan bildet ”virker” på de som ser det?

Anderson ønsker å lage en bro mellom fortiden og nåtiden og ta barn med tilbake i tiden lenge før mobilkameraer og det digitale, helt tilbake til fotografiets opprinnelse og Camera Obscura (som på norsk betyr mørkt rom).

”Kamerarommet” er et fotoprosjekt som ønsker å utfordre barnas sanser, fantasi, utforskertrang og gjøre dem bevisste på sin egen bruk av bilder.

Prosjektet tar utgangspunkt i det enkle optiske prinsippet fotografiet bygger på  – ved å la dagslys slippe gjennom et lite hull i et mørkt rom, vil det på veggen på motsatt side av hullet, danne seg et opp-ned-vendt bilde av omgivelsene utenfor.

Målet med prosjektet er å utvikle en workshop for barn i alderen 10-14 år, ved Sjøholmen Barnekunstsenter utenfor Oslo. I del 1 vil barna lære å fysisk omskape et stort rom i den gamle villaen til et kamera. I del 2 vil barna fotografere hverandre inne i dette store bildet som blir projisert på tak og vegger i rommet. Del 3 består av å bygge kameraer av vanlige pappesker og ta disse med utenfor rommet for å fotografere huset utenfra.

Bildene barna har fotografert vil bli vist i en egen kunstutstilling på slutten av workshopen slik at foreldre og andre besøkende får se hva barna har skapt med et Camera Obscura fra ”urtiden”, et moderne digitalt kamera, godt samarbeid og fantasi.

Hva er Sjøholmen?
”Et møtested på barnas vilkår der de voksne også kan bli bedre voksne. Et hus for barn i sorg og de som ikke har et sted å være. Et hus for alle, et hus for hele kroppen, et mellomrom i hverdagen.”

 

Nettsider:

Sjøholmen

Werner Anderson