Sara vil bli stjerne, seinere: Om svin og høns – kjærlighetshistorie

Eldrid Johansen, Camilla S. Haug, Elisabeth Vatn og Karianne Kjærnes.

Musikkteater. 1. – 7. klasse