Rami og Yuli

Animalske produksjoner

Figurteater/performance

Forestillingen Rami og Yuli tar utgangspunkt i William Shakespeares Romeo og Julie, samt en av vår tids største og  lengst pågående konflikter i  Midt-Østen.  Med dette som utgangspunkt søker Animalske produksjoner å belyse hva som kan skje når en konflikt skapt og utøvet av voksne både preger og går utover  uskyldige barns muligheter til egen livsutfoldelse. Forestillingen benytter Romeo og Julie som tematisk utgangspunkt, men beslyser samtidig at problemstillingen ikke bare hører fortiden eller fiksjonen til. Publikum vil kunne assosiere til polariseringen mellom vesten og den muslimske del av verden og til konflikter i vårt land av kulturelle eller religiøse årsaker.
Forestillingen kan også leses på et mikronivå – til fiendskap i skilsmisser eller naboskap som foreldre overfører til sine barn.

Barn  blir påvirket av eller i verste tilfelle arvtagere av fiendskap de voksne eier. Forestillingen søker å belyse det manglende aspekt av barns frihet som ligger i de voksnes påvirkning vedrørende fiendskap og fordommer. Den søker i tillegg å belyse forelskelsens og kjærlighetens grensesprengende og omveltende kraft. En kraft som i aller høyeste grad kan utfordre de voksnes verden og deres behov for polarisering