Piggsveis

Kristine Myhre Tunheim, Jonas Delerud, Alexander Rindestu, Morten Røsrud og Jenny Svensson

Teater

PIGGSVEIS har som mål å bli en teaterforestilling som tar opp tema rundt annerledeshet og retten til å være annerledes med fokus på kjønnsidentitet. I et forprosjekt har Rimfrost Teaterensemble intervjuet barn i 1.-4.klasse og transpersoner i Tromsø, og med utgangspunkt i dette skrevet en scenisk tekst som skal undersøker tema rundt kjønnsidentitet. Resultatet av forprosjektet skal være en ferdig scenetekst som kommuniserer med målgruppa 1.-4.klasse, og et formspråk som sammen med teksten vil være utgangspunkt for videre produksjon.

Målet med teksten og forestillingen er å skape toleranse og åpenhet for å leve ut sin egen identitet uten skam eller fordommer. Gjennom forestillingen Piggsveis søker en å gi et positivt språk til annerledesheten og kan være en hjelp til å fjerne skammen og tabuene rundt tematikken.

Planlagt premiere høst 2017, Troms.

PIGGSVEI på Vimeo

MEDVIRKENDE

Idé og prosjektleder: Kristine Myhre Tunheim
Intervju og research: Jenny Svensson
Manus: Jenny Svensson
Regi: Morten Røsrud
Dramaturg: Lina Killingdalen
Skuespillere: Kristine Myhre Tunheim, Jonas Delerud og Alexander Rindestu

Nettsider:  Rimfrost Teaterensemble