Ned under mosen med deg menneske

Marianne Skjeldal og Øystein Elle

Dans

Vi stiller spørsmål ved vår tids forhold til og erfaring med natur og vil stimulere til å gjøre seg egne tanker om sitt forhold til naturen. Ned under mosen med deg, menneske! er ikke et tilbake til naturen-prosjekt, men et prosjekt som tar innover seg virkeligheten vi lever i.