Krig – fra individuell tapperhet til terrorisme

Reinhardy Søbye.

Visuell kunst. 14-19 år.