Klær skaper folk og Flaskedukke

Astrid Runde Saxegaard og Pernille Jensen Stoltze.

Tekstilverksteder. 1.-10. klasse.