Jorda rundt på 29 bokstaver

Fabularium Produksjoner

Installasjon/teater

Jorda rundt på 29 bokstaver er en reise i et papirlandskap sammen med barna der bokstaver er veiviseren. Først går ferden til A og Argentina, før den beveger seg videre til Brasil og så videre. Visjonen er et konsept der man viser ulike kulturer for barna, men der deres egen reise gjennom forestillingen skaper betydningen. Fabularium Produksjoner skaper papirkunstinstallasjoner der store kart brettes inn og ut for å skape nye steder og nye bokstaver på reisen.  Det faktiske ved bokstaver og deres lyder, og en videre fabulering rundt deres form og mulige innhold vil også kunne være sentralt. De ønsker å utforske hvordan en kan skape nysgjerrighet om land og bokstaver gjennom scenisk handling og scenografiske stemninger. F.eks. kan store papirvifter være inngangen til Kina, mens vi i Japan kan finne trær med blomster i papir som flyter i en stille sjø. Rommet vil gjennom papirkunst vise ulike land/kulturer og leke seg med bokstaver.

For barn er det å lære seg bokstaver også å oppdage en ny verden; først oppdager man bokstavene, dernest ordene, og til slutt «ser» man ord overalt. Verden utvides når den får et nytt språk. Man kan oppdage helt nye perspektiver som man ikke har sett før, som åpner nye forståelser av seg selv og verden rundt seg. Slik kan det også være med reiser, å se fremmede kulturer kan gi en et helt nytt språk å forstå verden ut i fra.  Målet er at barnepublikummet selv skal få opplevelsen med å «reise» gjennom installasjonen, og på sin vei bli kjent med ulike land, kulturer og ikke minst bokstaver.