Innbilte behov

Vivian Martinsen

Visuell kunst/foto/verksted

Simsalabim Secondhand bygger sine prosjekter på gjenbruk, og ønsket om å påvirke mennesker til å bli «snillere» forbrukere. Produksjonen Innbilte behov har som målsetting å bevisstgjøre ungdommer i forhold den faktiske påvirkningen media har på dem som individ. Bli bevisst sammenhengen mellom kjøpsadferd og følgende dette kan ha for miljøet med å dra paralleller til overforbruk, søppel utfordringer, produksjonsland, fraktmetode, produsenter og produksjonsmaterialer. Eksempel kan være forbruk av mobiltelefoner, produksjon av disse og håndtering av dette når utradert. Den søker å ta opp problemstillinger rundt produksjon av klær i utviklingsland, og tilfellet av barnearbeid i denne bransjen. Diskutere kvalitet kontra kvantum. Skal klær være billig og produseres av billig arbeidskraft, eller kan de produseres i industriland? Er vi villig til å betale mer, og kanskje kjøpe mindre klær?

Verkstedet tar utgangspunkt i et foredrag og fem visuelle kunst-foto, som er iscenesatte og teatralske fotografier med utgangspunkt i påstanden: Forbruk er drevet av innbilte behov. Målgruppen blir eksponert for bildene gjennom en dialog som stiller spørsmål knyttet til samfunnet og den verden vi lever i. Målet er å få elevene til å diskutere og reflektere over ulike aspekter ved gjenbruk, overforbruk, faktiske behov kontra innbilte behov.

 http://vrimmel.ntfk.no/events/innbilte-behov-3/