Inn i Peer Gynts rike

Klomadu – Karen Høie, Svein Gundersen og Martine Lund Hoel.

Musikkteater. 1.-7. klasse.