I slipped in between wor(l)ds

Maja Roel, Lowri Rees og Erlend Hammer Hansen

Scenekunst / film. 8. -10. klasse.

Dette prosjektet er en videreutvikling som skal bli både en forestilling og en workshop. Gjennom film og dans vil de vise hvordan det er å være mellom to karakterer, eller to verdener; det feminine og det maskuline. De vil vise ulike fremstillinger av ytterpunktene, men mest om det å være mellom de ulike kjønn. Prosjektet handler om det å være bevisst på frihet, egne ønsker og glede over å vite hvem man er.