I et speil, i en gåte

Ine Harang

Workshop. 8.-10. klasse.

Alltid vil vi undre oss over de store spørsmålene i livet. Kirken, som et sakralt rom, har vært et sted der man stiller disse spørsmålene.

Harang vil utfordre ungdom til å gjøre seg tanker rundt det sakrale rommets beskaffenhet og hva hver enkelt ser på som hellig. Etter å ha tatt med seg ungdom inn i en lokal kirke, vil hun ha en filosofisk innledning hvor hun tar for seg hvilken rolle kirken har spilt, og spiller, i vår kultur. Som visuell kunstner vil hun vise hvordan metaforer, farger, og symboler er brukt i landets små kirker for å belyse og stille store spørsmål.