HÆ?

Rasmus Rohde, Ane Aas, Ingeborg Sanders, Live Strugstad og Madeleine Nilsen

Teater.

Det er ikke lett for barn å forstå at man er mer enn den rollen man får man er på barneskolen. De blir utsatt for en skolehverdag der de er sosiale på en bestemt måte, og må spille “sin rolle”. Det er derfor mange barn som ikke tør å si det de virkelig mener fordi det ikke passer med den enkeltes rolle det sosiale miljøet. Denne kunstnergruppen vil vise barn at de kan ha andre eller flere stemmer enn det de føler de har når de er i en rolle som ‘den bråkete’, den ‘søte’ eller ‘den flinke’ i klasserommet.

Kunstnergruppen vil skape en forståelse for de ulike rollene og vise at det ikke alltid er nødvendig å plassere seg selv i dem ved å la de stemmene som sjelden blir hørt få snakke gjennom karakterer i denne teaterforestillingen. Den vil gi ungdom et innblikk i sin egen hverdag der ulike stemmer kommer til uttrykk. Ønsket er at hver enkelt person skal oppleve å bli gjenkjent for så å sitte igjen med en følelse av å ha blitt sett og hørt gjennom karakterene.