Første skoledag

Marita Bett Jensen

Kunstverksted med silketrykk og leire.