Forsøksordningen

Morten Liene og Eivind Seljeseth

Scenekunst/performance

Skolen kan ses på som et strengt koreografert rom/sted. Hvor bevegelser og rytmer har spesifikke betydninger, og å sprenge disse kan gi store effekter, både positive og negative. Fra ungdommenes side virker det som en strategi å gi minst mulig i disse rommene, i frykt for å bli sett, eller i ønske om å bli sett. Her er det også tydelige strukturer for bevegelse for lærere og andre autoriteter, med egne rom og egne rytmer. Dette gjelder også for gjester utenfra. En morsom øvelse er å stå i en ungdomsskolegård, hvor man blir totalt oversett, eller gå gjennom skolebygningen og inn på lærerværelset uten at noen tilsynlatende legger merke til deg. Med dette trykket på og disse rammene for å se, bevege seg, og trekke seg unna, søker Morten Liene og Eivind Seljeseth gjennom Forsøksordningen å gjøre en undersøkelse med sin tilstedeværelse, samtidig som de vil tilkjennegi at det er en undersøkelse.

“Vi er interessert i å undersøke hvordan man kan aktivere performative aspekter i et rom, uten å tilføre mennesker og utøvere. Hvordan rommet kan transformeres til et performativt rom. Hva dette kan innebære. Hvordan persepsjon av rom kan endres og varieres.”

I dette forprosjektet prøves det ut en metode for å undersøke forholdet mellom:

Kunst – DKS – Skole

Kunstnerisk målsetting:
Forprosjektet har som mål å skape/være en form som kan ses på som et to dagers koreografert møte mellom Skole og Kunst. Et koreografert møte som undersøker forholdet mellom Den kulturelle skolesekken – Skole – Kunst, med kunstneriske metoder. Kunstnerisk metode vil for oss i denne prosessen være, undersøke tid og rom med; bevegelse, stemme, tilstedeværelse, koreografi og iscenesettelse (i tillegg lyd, lys og objekt). Gjennom praksis og teoretisk tilnærming.