Et bilde av Jeanne d`Ark

Stella East
Tverrfagelig

Et bilde av Jeanne d`Arch legger opp til et tverrfaglig prosjekt med litteratur/visuell kunst/media/språk/historie.

Hovedmålgruppe: Ungdom