Bårghild

Happy Monks Productions

Teater

Ei poetisk, undrande og musikalsk framsyning kor dei små hendingane i kvardagen er det største av alt. At noko legg seg til rette er Bårghild si livsinnstilling. Ho veit at ho ikkje har kontroll over alt.
Hovedmålgruppe: Born frå 3 til 7 år