Bårghild

Happy Monks Productions

Teater. Barn 3-9 år.

Ei poetisk, undrande og musikalsk framsyning kor dei små hendingane i kvardagen er det største av alt. At noko legg seg til rette er Bårghild si livsinnstilling. Ho veit at ho ikkje har kontroll over alt