Å lage et videomaleri

Eva Ljosvoll

Video/billedkunst/verksted

Ved å animere foto og videomateriale kan man lage et videomaleri. Målet kan være å understreke nettopp det ved omgivelsene som man legger spesielt merke til, eller man kan skape en magisk eller eventyraktig opplevelse. Vi kan for eksempel styre vinden gjennom treet, eller lyset kan bevege seg på en helt spesielt måte på den grønne haugen, kanskje er det en del av landskapet som beholder den grønne sommeren mens året går sin gang i resten av landskapet. Været, vinden, lyset, tidevannet, vekst i naturen, forråtnelse eller årstider viser tiden, og er blant det vi kan manipulere for å skape et bilde som blir noe mer enn et landskapsbilde. Disse bildene er i slekt med fantasifortellinger. Prosjektet er nært knyttet opp til billedkunstner Eva Ljosvolls egne kunstneriske metode. Hun har utviklet denne for å snakke om ting som opplevelsen av at tiden stanser opp, eller det å stirre ut i luften og det å egentlig være et helt annet sted mentalt, eller at noe i omgivelsene, bevisst eller ubevisst minner om en tidligere erfaring, og dermed gir en helt spesiell følelse.

Foto og film er begrenset på den måten at vi fotograferer eller filmer det som er fysisk tilstede rundt oss, dette blir svært fremtredende i bildet. Hvordan kan vi da selv uttrykke oss? I verkstaden vil det i tillegg til teknisk kunnskap om fotografering/filming og digitale verktøy, også bli lagt vekt på å forsøke å formulere en god idé og å kunne si noe om hva man ønsker å si med bildet. I kunst er ideene minst like viktige som den tekniske utførelsen. Selv om vi ser at illusjonen ikke er helt troverdig så kan vi like ideen, eller synes at det bildet forteller er spennende. Denne måten å fortelle på er egentlig ganske poetisk og slektskapet til poesi er nærliggende å bringe inn.