Å falle av verden

Thale Tornes, Oscar Gee, Katja Henriksen Schia og Katinka Rydin Berge

Teater

Teaterforestillingen «Å falle av verden» tar opp vanskelige tema som selvmord, selvskading, angst og depresjon.

Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge. Oslo og Akershus kommer på 1. og 2. plass over selvmord av fylkene i Norge. Selvmord står for ca. 30% av alle dødsfall hos unge mennesker under 24 år. Det dør flere unge gutter av selvmord i denne aldersgruppen enn det gjør i samme målgruppe i trafikken. Depresjon oppstår ofte første gang i barne- eller ungdomsalderen og viser stor grad av kontinuitet inn i voksenlivet. Det er derfor av stor betydning å forebygge, tidlig identifisere og gi riktig behandling til barn og unge. En del skjønner ikke selv at sinnet og mistrøstigheten er depresjon. Lars Mehlum, professor ved Universitetet i Oslo, seksjon for Selvmordsforebygging og forskning slår fast at det er viktig å snakke åpent om selvmord, at arbeidet med forebygging må bli bedre og at der er mulig å hindre selvmord.

Gjennom samtaler med elever i forbindelse med visningene av teaterforestillingen «Jeg er bare Ida» har temaet depresjon og selvmord kommet opp flere ganger. Dette er et svært aktuelt tema for elevene, noe de har spørsmål rundt og engasjerer seg i. Forestillingen «Å falle av verden» ønsker å møte dette behovet. Den blir produsert i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn (VfB), Landsforeningen for selvmord og selvskading (LFSS) og ansatte i LEVE. Disse er fagkonsulenter under idé- og utviklingsfasen, og under produseringen og vil følge opp turnéen med workshop og samtaler etter forestillingene.

Nettside: Kompani Lerkefalk

oscar thale