Svartepetter

Vegar Vårdal, Øyonn Groven Myhren, Cathrine Bothner-By og Ulrik Gaston Larsen