Arrangement

16.02.2019

Stemmestammen

Seanse gratulerer Karstein Solli produksjoner med vakker og engasjerende forestilling for de minste!

18.08.2015

Kunstprogram 2015

Fem kunstprogram har fått støtte og skal arbeid i en skoleklasse hele kommende skoleår!

01.01.2013

Nasjonal satsing: INK 2013

Sted: Volda, Oslo, hele Norge

Seanse ledet nasjonal satsing for å bedre kunst for barn og unge med spesielle behov.

21.11.2012

Seminar: Kunst- og kulturaktiv skole

Sted: Oslo

Hvordan finne, benytte og styrke de ressursene en har i stab og elever slk at både voksne og barn får utfolde seg, og lære gjennom kunst og kultur?

13.11.2012

Workshop: Animasjon og figur i spill og samspill

Sted: Høgskolen i Volda

Et tverrfaglig verksted for lærere i animasjon, media og drama/teater.

12.09.2012

Festival: Småkunstfestivalen 2012

Sted: Dansens Hus i Oslo.

Kunst for de minste (0-6 år) – seminar og workshop for de voksne.

29.08.2012

The First International Teaching Artist Conference

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Verdens første internasjonale konferanse om Teaching Artistry.

12.03.2012

Workshop: Den skrivende kroppen

Sted: BUL-salen i Oslo

Hvordan skapes tekst som ikke er skrevet innenfor rammen av en definert rolle – som for eksempel av en dramatiker?

29.11.2011

Workshop: Animasjon og figur

Sted: Høgskolen i Volda

Hva skjer når dukkespillere møter animatører?

10.11.2010

Konferanse: Teaching Artists – noe for Norge?

Sted: Litteraturhuset i Oslo

En introduksjon til Teaching Artistry: Kan dette være noe for Norge?

08.03.2010

Workshop: «The Writing Body»

Stad: Universitetet i Tromsø

Korleis blir tekst i kunsten produsert?

12.12.2009

Kunsterisk bidrag: Miljøarrangement i Operaen

Sted: Oslo

SEANSE tok del i markeringa med innslag frå prosjektet Verdsarv og Verdiar.

07.12.2009

Seminar: Skandinavisk Blikk på Barn i Kunsten

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Seminar omkring barn og kunst i ulike relasjonar. For lærarar, kunstnarar og andre interesserte.

22.04.2009

Internasjonal conferance: Arts in Education

Sted: Hurtigruta M/S Midnatsol

Anne Bamford, Eric Booth, Brad Haseman and more. Theme: «Ways of researching arts practice – How to achieve quality in arts education»

19.02.2009

Konferanse: Kunstfag på livet laust

Stad: Ivar Aasen Hotell i Ørsta

Konferansen set lys på kunstfaga som meinings- og meistringsfremjande verkemiddel for menneske med særskilde behov.

01.08.2008

Start Arts

Sted: Volda

Tre kunstforestillinger: De røde skoene – Teater, Basix – familiekonsert, Frikar – ungdomsshow. I anledning Seanses oppstart høsten 2008.

01.08.2008

Konferanse: Start Arts

«Kunst, kvalitet og danning». Konferanse i anledning Seanses oppstart høsten 2008.

01.01.2008

Prøveklutens milepælseminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Kunst for barn – livsnødvendig underholdning?

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Konferanse: Det potensielle rommet

Konferanse i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2007

Dialogseminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

16.01.2006

Kreativt seminar

Seminar i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Kulturmøter: Bibliotek, Museer, Organister

Tre kulturmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Teaterskole for barn

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Sette i scene

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2005

Tekstil som skulptur

Arrangement i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Dialogkonferansen og Kulturspira

Konferanser og dialogmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Kulturmøter: Kunstfaglig, Bibliotek, Kino

Tre kunstmøter i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».

01.01.2004

Kulturverksted: Fortelling, Visuell kunst og Animasjon

Tre kunstverksteder for barn i regi av Seanses forløper «Prøvekluten».