Foto: Maria Antvort

Forskning og formidling

Refleksjon og forskning er viktig for å utvikle kvalitet.

Seanse legger til rette for konstruktive møter mellom kunstnere, barn og unge, skolefolk og politikere i en rekke format. Slik er vi med å skape debatt omkring opplæring og danning i og gjennom kunst.

Siden 2008 har Seanse arrangert 9 større konferanser og seminar, inkludert the First International Teaching Artist Conference i 2012 med over 120 deltakere fra mer enn 20 land. Gjennom 7 kunstverksted med barne- og kunstfaglige tema har vi utforsket emner fra den skrivende kroppen til kunsten og de vanskelige tema. I 2012 arrangerte vi kanskje verdens første festival for kunst for barn fra 0 til 6 år.

Seanse driver også egen forsking. Senterleder Marit Ulvund var en av de første i Norge til å disputere med en doktorgrad i praksisledet forskning, og har over flere år forsket på kunstpraksis i skolesammenheng. Kunstnerisk leder Karstein Solli har i tillegg til omfattende egen kunstproduksjon bred erfaring som veileder og lærer/linjeleder, blant annet ved Akademiet for Scenekunst i Fredrikstad og ved Kunsthøgskolen i Oslo.

For tiden er Seanse engasjert i et forskningsprosjekt på animasjonsverksted og et internasjonalt forskningssamarbeid omkring Teaching Artistry. Seanse var på oppdrag fra Kulturrådet arrangør av INK2013, et utprøvingsprosjekt fokusert på kunst for barn og unge med spesielle behov.

Alt Seanse arrangerer blir evaluert internt i etterkant. Vi studerer tilbakemeldinger fra deltakere for å finne ut hvordan vi kan utvikle oss og gjøre neste arrangement bedre. Seanse har også vært gjenstand for en omfattende ekstern evaluering i regi av Telemarksforskning (2012).