Produksjoner på kunstneropphold uke 44.

    Når alt jeg egentlig ville var at du holder rundt meg      Buzak Chini Buzak Chini Lurveleven Foto på alt Det Ville Europa De glemte mytene Bak lukkede dører

 

 

Når alt jeg egentlig ville var at du holder rundt meg 

 

 

Medvirkende: Katja Brita Lindeberg (regissør) and skuespillerne Stian Hovland Pedersen, Joakim Thrane, Per Vidar Gornitzka Anfinnsen, Per Magnus Barlaug og Tord Skagestad Wold.
Målgruppe fra 16 år. I 2015 skapte Katja Brita Lindeberg Produksjoner barneforestillingen ”Om bare lyseblå kunne bli superhelt”, der kompaniet tematiserte og undersøkte forventninger til gutter i skolealder. “Når alt jeg egentlig vil er at du holder rundt meg” er en videreføring av prosjektet, denne gangen uten klovnenesa og med målgruppe ungdommer og unge voksne (16+). Prosjektet utforsker vestlige maskulinitetsideal. Hos Seanse hadde Katja med seg fem mannlige skuespillerne som hun gjennomførte en rekke gruppe/ dybdeintervjuer med som omhandlet tematikken «det å være mann». Under uken gjennomførte de også dybde-intervjue med fem eldre menn (60+) rundt samme tematikk

Buzak Chini Buzak Chini

Buzak Chini Afghanistans modige geit
Medvirkende: Alf Martin Lie (forteller), Amin Senatorzade (forteller) og Jan Kabir (musiker/maler) 
Buzak Chini Afghanistans modige geit er et afghansk eventyr for barn 3-6 år som blir formidlet gjennom en tospråklig forteller, visuell kunst- og musikkforestilling på norsk og dari (afghansk persisk). Fortellerne er Alf Martin Lie og Amin Senatorzade, og musiker/maler Jan Kabir. De bruker en metodikk for flerspråklig fortelling som har vært utviklet av Fortellerhuset siden 2006. Denne er en kreativ lek med språk, som gir en spennende opplevelse for tilhørere med forskjellige språkbakgrunner. Forestillingen fortelles på norsk og dari (afghansk persisk) parallelt. Alt gjentas ikke i begge språk med ord, men målet er at alle i publikum skal forstå hele handlingen. Under oppholdet hos Seanse arbeidet gruppen med å adaptere eventyret om til en barnebok bestående av bilder og tekst som kan leses på både norsk og dari.

Lurveleven
Lurveleven

Medvirkende: Borghild Otelie (skuespiller/forteller), Ørjan Steinsvik (skuespiller/forteller) og Cornelius Borger Østlie(musiker)
Gjennom forestillingen «Lurveleven» ønsker fortellergruppen Skrål og Skrammel å ta barn i alderen 3-7 år med på en reise inn i den kvenske verdenen. Forestillingen bygger på en historie om en familie som mister alt lydspråk. For å kunne fylle huset med liv og røre igjen reiser hjemmets yngste medlem omkring for å samle lyder og ord i en kiste. Historien blir utarbeidet og fremført av Ørjan Steinsvik og Borghild Otelie Aasebøstøl. Med på laget har de fått musiker Cornelius Borger Østlie som skal formidle et auditivt landskap gjennom bruk av ulike instrumenter. 

Foto på alt

Det Ville Europa

Medvirkende: Kyrre Evjenth Slind (musiker), Unn Catodotter Fyllingsnes (forteller/regissør) og Audun Austli (lydtekniker/forteller)
Denne produksjonen har 5-7 klasse som målgruppe og bruker musikk, lyd og historiefortelling til å skape en forestilling rundt naturbildene fra det internasjonale fotoprosjektet Wild Wonders of Europe. Ut fra bildene og stemningen i musikken, vil historiefortellingen utfordre publikum til å delta med sine observasjoner og assosiasjoner og slik bli medskapende i historien. Historien utvikles med utgangspunkt i hvordan en naturfotograf arbeider i felt, og hvordan man der må bli så stille at
naturen aksepterer ens tilstedeværelse. Produksjonen består av musiker Kyrre Evjenth Slind, forteller/regissør Unn Catodotter Fyllingsnes og lydtekniker/forteller Audun Austli.

De glemte mytene

Medvirkende: Aimêe V.Kaspersen (regissør), Lisa Thun (skuespiller), Ingunn Elverum (scenograf) og Bjørnar Hestem Braastad (produsent)
Målgruppe 8-12år.
I dette prosjekter arbeider regissør Aimée V. Kaspersens sammen med skuespiller Lisa Thun, scenograf Ingunn Elverum, og produsent Bjørnar Hestem Braastad. Gruppa hadde som mål å legge et dramaturgisk og estetisk grunnlag for produksjon av en barneforestilling som tar utgangspunkt i gamle myter og folkeeventyr. De var særlig interessert i fortellinger om mytiske figurer som huldra og nøkken, og nordlyset. Under oppholdet arbeidet de med dette materialet, og utforsket hvordan skape et magisk, eventyrlig univers som ramme for en teaterforestilling for barn

Bak lukkede dører

Medvirkende:  Amy Pender (danser) og Martin Joling (danser)
Målgruppe 8-10 klasse.
I 2017 lagde danserne Amy Pender og Martijn Joling, et 18 minutter langt stykke ved navn “Bak
lukkede dører”. Dette omhandler tematikken omkring hemmelige avtaler laget av myndigheter, organisasjoner og folk i store maktposisjoner. Hvorfor finnes hemmelige avtaler og hvem holdes de hemmelig for? Duoen arbeidet denne uken med å videreutvikle, bearbeide og tydeliggjøre stykkets intensjon, og samtidig som de jobbet med å utvide til en 30 minutters danseforestilling. –