KUNSTNEROPPHOLD/ARTIST IN RESIDENCIES HØST/FALL 2018 

Seanse har i høst hatt 37 talentfulle kunstnere fordelt på 11 produksjoner på kunstneropphold. I uke 43 og 44 var visuelle kunstnere, musikere, dansere, skuespillere, scenedekoratører, fortellere, malere og lys & lyd teknikere fra inn og utland i Volda, og arbeidet med kunstproduksjoner rettet mot barn og unge, og andre.

KUNSTNEROPPHOLD/ARTIST IN RESIDENCIES HØST/FALL 2018

Seanse har i høst hatt 37 talentfulle kunstnere fordelt på 11 produksjoner på kunstneropphold. I uke 43 og 44 var visuelle kunstnere, musikere, dansere, skuespillere, scenedekoratører, fortellere, malere og lys & lyd teknikere fra inn og utland i Volda, og arbeidet med kunstproduksjoner rettet mot barn og unge, og andre.

Kunstneroppholdene er satt sammen av kunstnere med forskjellige bakgrunner og spesial kompetanse. Slik kan de på best mulig vis supplere hverandres produksjoner og gi nyttige innspill. For det meste arbeider kunstnerne med egne produksjoner, og de får i tillegg veiledning av Seanses mentorstab. Første uken var det med Anne Mali Sæther og Marit Ulvund, og andre uken med Karstein Solli og Marit Ulvund.

Åpen Scene er en kveld under oppholdet hvor alle deler noe av sitt kunstneriske arbeid, og får og gir faglige tilbakemeldinger til hverandre.

Dette gir muligheter til tverrkunstnerirske og åpne refleksjoner omkring kunstprosjekt som fortsatt er under arbeid, og er spennende og verdifulle kvelder.
Seanse vil gjerne takke alle kunstnere som har deltatt for to inspirerende, produktive, lærerike uker med kunstproduksjoner som etter hvert kommer til å glede barn og unge mange steder i landet.