Takk for alle innsendte søknader!

Vi mottok mange søknader av svært høy kvalitet, som totalt involverte 133 kunstnere. Dette er gledelig, og samtidig utfordrende siden vi har begrensede fasiliteter og økonomisk ressurser.

Seanses utvelgelse for kunstneropphold er basert på følgende kriterier:

  • Kunstprosjektenes kvalitet og gjennomførbarhet
  • Representative prosjekt i forhold til ulike kunstgenre
  • Antall kunstproduksjoner i forhold til Seanses ressurser i form av rom, utstyr, økonomi og praktisk gjennomføring

Alle søknadene er vurdert av Seanses kunstfaglige team Karstein Solli, Marit Ulvund og Rita Slotterøy.

Følg gjerne med på våre nettsider for utlysning av nye kunstneruker og andre arrangement vi har under planlegging.

Liste over årets utvalgte kunstprosjekter:

The Birds   –  Mari Moe Krysinska
3rom   –   Thea Ericson Aarnes
A-project#6   –  Eivind Reiserstad
De glemte mytene   –   Propellen Teater
Når alt jeg egentlig vil er at du holder rundt meg   –   Katja Lindeberg
Lurveleven   –   Ørjan Steinsvik
Bak lukkede dører   –   Amy Pender og Martijn Jolig
MICRO and MACRO  –  Satoshi Haga og Rie Fukuzawa
Foto på alt   –   Galina Manikova
Det Ville Europa – Kyrre Evjent Slind
Today I Choose Joy   –  The Krumple Theathre Company
Looking for Henrik  –  Teater Joker
Mareritt   –   Øyteateret
Den kulturelle mottaksbaggen   –   Kaja Glenne Lund
Svartepetter – Et kvartettspill   –   Øyonn Groven Myhren og Cathrine Bothner-By
Tegn til rom   –   Linn Christine Wennersten og Mai Cecilie Venaas
Billett til paradis   –   Melanie Dahl og Renata A. Christensen
Vesen   –    Kristine Roald Sandøy
Hallo, er jeg noen her?    –   Inger Marie Bakke
Les for livet!    –    Nynorsk Kultursentrum
Buzak Chini: Afghanistans modige geit   –   Mari Jerstad
Jordbærkake – scenetekst   –   Nelly Winterhalder

Søknadsfrist for kunstneropphold for 2019 er 1. mars 2019.