Søk Seanses kunstnarlærarstudie

Har du eit ønske om å jobbe med kunstnarisk praksis i samarbeid med skule eller andre institusjonar? Då kan Seanses kunstnarlærarstudie ved Høgskulen i Volda vere noko for deg.

Kunstnarlærarstudiet er eit samlingsbasert studieemne med tre obligatoriske samlingar, der den eine samlinga er ein studietur på 4-5 dagar til New York for å studere kunstprogram.

Ein kunstnarlærar er ein profesjonell kunstnar som jobbar med kunst i samarbeid med ulike samfunnsinstitusjonar. Det kan vere barnehage, skule, aldersheim, sjukehus, fengsel eller liknande. Dei samarbeider ofte direkte med lærarar/tilsette om gjennomføringa av eit kunstprogram.

Gjennom dette emnet vil du få lære korleis ein utviklar, planlegg og gjennomfører eit kunstprogram i ein institusjon. i tillegg fokuserer emnet på korleis ein etablerer og inngår samarbeid med ulike samfunnsinstitusjonar.

Sagt om studiet av tidlegare studentar:

«Jeg har fått en større forståelse for hvordan jeg som kunstner kan «løfte» andre inn i kunsten, på en slik måte at de får bruke seg selv i en kunstnerisk sammenheng som er åpen og undrende.»
Kristin Saltkjelvik, Kunstnerisk konsulent v/Vestlandske Teatersenter

«TA kurset har vært med på å løfte fram betydningen av kunstnernes kompetanse innen kunstformidling i museet. Praksisledet arbeid blir tatt mer på alvor, noe som gjenspeiler seg i museets satsingsområder innen formidling.»
Jeanette Eek Jensen, Kurator formidling v/Nasjonalmuseet

«Studiet har gitt meg en innsikt og forståelse for hva det vil si å være en kunstnerlærer på et teoretisk og praktisk plan. Det har utfordret og utvidet min egen praksisforståelse og gitt meg nye redskaper for å håndtere kompleksiteten av det å være kunstnerlærer.»
Marianne Nødtvedt Knudsen, Universitetslektor v/ IKM, NTNU, Tronheim

«Kurset skaper en møteplass for kunstnerlærere, der vi kan dele og drøfte det vi er opptatt av. Resultatet for min del ble opprettelsen av en kunstnerduo.»
Ruth Hol Mjanger, NLA Høgskolen Bergen

«Det har også gjort noe med meg som person og vært med på å formulere og støtte min rolle som kunstner i museet.»
Anna Carin Hedberg, Kurator formidling v/Nasjonalmuseet

«Teaching artist er mer enn et fag. Det er en mulighet til å endre barn og unges retning i livet, og dermed påvirke samfunnets utvikling.»
Johannes Joner, skodespelar/regissør, Oslo Nye Teater

 

Samlinger:
1. samling 22.-23. august i Volda
2. samling 17.-20. september i New York
Praksisperiode
3. samling 14.-16. november i Volda

For meir informasjon om studiet: AIE203 Kunstnarlærar

Emneansvarleg: Marit Ulvund
Ta kontakt om du har spørsmål: Rita Slotterøy 70075414  rita.slotteroy@hivolda.no