Seanses støtte fra kulturrådet nær doblet!

Seanse – senter for kunstproduksjon fikk en gledelig melding til jul! Kulturrådet har valgt å nær doble driftsstøtten.

Den utvidede støtten vil gi mulighet til å kunne invitere flere kunstnere på kunstneropphold og fortsette å utvikle gode og kreative partnerskap for kunstnere i skoler og andre samfunnsinstitusjoner. Seanse vil fortsatt kunne prioritere kunst for de aller minste (0-6 år) gjennom Småkunstsatsningen, og videreføre samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Seanse ble opprettet i 2004 og er en nasjonal utviklingsarena og møteplass for alle typer kunstproduksjon. Vi har opparbeidet en bred kompetanse på kunst for og med barn og unge, og i 2018 forventer Seanse å kunne ta imot kunstner nummer 500 (som en av flere) på kunstneropphold! Videre vil Seanse arrangere den tredje Småkunstfestivalen, denne gangen i Trondheim i samarbeid med blant annet Avantgarden. Til høsten tar Seanse/HVO igjen opp studenter til studieemnet Kunstnerlærer/Teaching Artist, med studietur til New York. Der er Seanse med i planleggingen av ITAC4, The Fourth International Teaching Artist Conference som denne gang arrangeres i New York.

Seanse er organisert som et partnerskap mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Høgskulen i Volda, og er lokalisert ved Høgskulen i Volda. Senteret mottar fast støtte fra partnerne, samt Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet via Kulturrådets post for fast driftsstøtte. I tillegg kommer støtte til enkelttiltak, fra bla FFUK, Kulturrådet andre støtteordninger.

Nå kan de ansatte se med positiv forventing fram til aktiviteten i 2018.

Kulturrådet skriver blant annet dette på sine nettsider: «En rekke virksomheter som rådet mener har god aktivitet og holder høyt kvalitetsnivå har fått påplussinger.»

Les mer:  Norsk Kulturråd