Solli om kunstneriske prosesser

I disse dager har vår gode kollega i Seanse, Karstein Solli, vært med og jobbet med produksjonen av forestillingen BOPERA. Det har vært mange dager med intens jobbing i en lengre periode. BOPERA hadde premiere i Bærum Kulturhus fredag 15. september.

Bærum Kulturhus sine nettsider kan vi lese dette om forestillingen:

BOPERA er en sjangeroverskridende forestilling, en form for all-kunstverk for barn fra 4 år og oppover (anbefalt også ungdom og voksne!). En transformerbar vogn som blir til et gigantisk musikkinstrument, er omdreiningspunktet som driver BOPERA i gang. Et lyttende maskineri av sang, dans, teater og performance-kunst hvor forestillingen stiller spørsmål ved ulike former for det å bo og leve i vår tid.

Midt i den mest hektiske perioden har vi fått anledning til å stille Solli tre raske spørsmål.

Hva er det mest interessante i det arbeidet og i de prosessene du står midt oppe i nå?

«Bopera prosessen er utfordrende og utforskende arbeid fordi den skapes gjennom en virkelig “devised” prosess. Det vil si at det er flere impulser, materialer og ideer, både musikk, lyd og objekt, i tillegg til scenografi, lys og kostyme som håndteres og utvikles samtidig av alle medvirkende i et og samme rom. Det krever tid og gode evner til samarbeid fra alle parter. Vi snakker om dette som et “all-kunstverk” for barn fra 4 år og oppover. Det er laget en fantastisk vogn som fungerer som et stort instrument med innebygde instrumenter og lydkilder som er laget spesielt for denne produksjonen. Det lydlige og vokale som produseres, som både sang og tekst, er spennende fordi vi konstruerer språket som “gibbrish” og tar høyde for at vi kan gjøre forestillingen, uansett land eller kultur», sier Karstein.

Hva er mest utfordrende i den kunstneriske prosessen?

«Akkurat i dette øyeblikket er det det å skulle få alt på plass i tide til premiere. Uansett er det slik at når en forestilling eller kunsthendelse “er oppe og står” så er det ikke akkurat premieren som er avgjørende for om et prosjekt er liv laga eller ikke. Det skjer både store og små justeringer underveis og i møte med publikum, som gjør at et verk kan endres og oppleves forskjellig om det får litt levetid.»

Har dere en bestemt målgruppe for produksjonen?

«Målgruppe har vært og er fortsatt et sentralt og viktig aspekt for produksjonen å forholde seg til. Det er diskutert fra mange sider og uten at det er en ens oppfatning av dette. Å mykne opp opptrukne skott mellom hva som egner seg for mindre barn, litt større barn og voksne er ikke «bare bare»! En ting er å ønske dette fra et kunstnerisk ståsted. Det impliserer og ta mange hensyn, kanskje for mange? Et annet aspekt er formidlingen av, og det strukturelle nivået for institusjoner som skal “selge” en forestilling for mer enn en bestemt målgruppe. Publikum er fortsatt delt inn i små barn, ungdom og voksne.  Jeg tror derfor ikke det er lett eller mulig for en kunstnerisk konstellasjon alene å bryte konvensjoner og skape rammer hvor et bredt sammensatt publikum kan komme på samme tid.  Men et sted må man begynne og noen må forsøke. Og nå er det altså vi i gjengen bak Bopera og i Bærum Kulturhus det starter.»

 

Medvirkende kunstnere i prosjektet er: Marianne Skjeldal, Karstein Solli, Øystein Elle, Beata K. Iden, Carl Nilssen-Love, Kristjan Belgau, Bjørnseth, Thale Kvam Olsen.

Om du ønsker å lese mer og bestille billetter til forestillingen kan du gjøre det her: Bærum Kulturhus

Foto: André Wulf/Dreiemoment as