Author Archives: Sondre Ulvund Solstad

10 år med Seanse!

Gjennom 10 år har SEANSE – senter for kunstproduksjon jobbet for bedre kunst for og med barn og unge.

Etter ti år er det naturlig å trekke noen store linjer til arbeidet fremover, og kunstnerisk leder Karstein Solli forteller at arbeidet vil fokusere på fire ting:

“Vi ønsker å fortsette å utvikle kunstpraksis og kunstproduksjoner, et viktig arbeid vi får gode tilbakemeldinger på. I tillegg vil vi utvide vårt internasjonale samarbeid enda mer, og fortsette å ligge i bresjen for å bringe erfaringer utenfra til Norge. Dokumentasjon og videreformidling blir her viktig, noe som også er et satsingsområde framover. Fjerde punkt er å videreutvikle “Teaching Artist”-satsingen vår, et arbeid vi tror veldig på og som vi ser har enormt potensiale i norsk sammenheng.”

“I den langvarige argumentasjonen for statlig finansiering av Seanse, har det vært avgjørende å oppnå aksept for at senteret har en nasjonal innretning. Det opplever vi nå at vi har fått. I møter med representanter fra utdannings- og kulturkomiteene i Stortinget og flere statsråder, er det dokumentert at Seanse medvirker til å utvikle kunstproduksjoner av høy kvalitet for barn og unge over hele landet. Telemarksforsknings evalueringsrapport bekrefter at Seanse bidrar i stor grad til å heve kvalitet i kunstproduksjonene, samt at kunstnerisk og barnefaglig kvalitet øker.” sier senterleder Marit Ulvund. “Kunstnerne opplever at vi tilbyr en god produksjonsarena her i Volda, og det er spennende å følge utviklingen av kunstprosjekt i alle genre. Siden starten i 2004 har Seanse hatt mer enn 325 kunstnere på arbeidsopphold i høgskolen sine lokaler. Vi har dessuten særlig fokus på videreutvikling av Teaching Artist-arbeidet både nasjonalt og internasjonalt.”

Jobber du med en kunstproduksjon for barn eller unge?

Søknadsfrist for kunstneropphold 3. mars.

Seanse på ITAC 2 i Brisbane

Seanse deltar på the Second International Teaching Artist Conference in Brisbane, Australia.

Seanse ble spesielt invitert til konferansen, etter å ha arrangert den første internasjonale Teaching Artist-konferansen i Oslo i 2012. Vi gleder oss over nye samarbeid (blant annet med Lincoln Center Education) og mye læring!